Nieuws

Terug

25/9 symposium ‘Meedoen met hersenletsel’ Den Haag.

Het thema van dit symposium is “Meedoen” in het alledaagse leven: waarom is dit zo belangrijk, wat zijn bepalende factoren voor succesvolle participatie, welke verbeteringen zijn gewenst in zorg, onderwijs en samenleving voor kinderen en jongvolwassenen met hersenletsel, met name met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of cerebrale parese (CP)?

 

Het programma biedt een ruim aanbod van lezingen en workshops rondom deze onderwerpen.

 

 

 

Een aantal lopende onderzoeken en projecten van de Hersenstichting staan op het programma (o.a. onderzoek Meedoen, Breinstraat App, Speels Brein, resultaten vanuit de pilotregio’s implementatie Zorgstandaard THL Kinderen & Jongeren).

 

 

Het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool organiseert dit symposium met medewerking van o.a. de Hersenstichting.

Jaarlijks wordt dit symposium in de Brain Awareness Week in maart georganiseerd. Dit jaar is hij eenmalig opgeschoven naar september.

25/9 symposium ‘Meedoen met hersenletsel’ Den Haag.