Nieuws

Terug

8 tips voor werken met Positieve Gezondheid.

Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op de aandoening maar op de behoeften van de mensen.

Wilt u meer weten over het werken met Positieve Gezondheid?

Deze 8 tips helpen u op weg. 

 

 

8 tips voor werken met Positieve Gezondheid

 

 

 

Als u werkt met Positieve Gezondheid stelt u een betekenisvol leven centraal.

8 praktische tips helpen u, zoals hoe u de wensen van mensen met dementie hoort door meerdere invalshoeken te gebruiken.

 

Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op de aandoening of beperking, maar op de mens met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften.

Samen met het Institute for Positive Health begeleiden wij organisaties in de ouderenzorg die hun zorg en ondersteuning willen inrichten vanuit het concept Positieve Gezondheid.

 

Accent op de mens

Het gedachtengoed is uitgewerkt in 6 dimensies. De wensen en behoeften van cliënten op deze dimensies zijn het uitgangspunt voor de doelen die de zorgdriehoek van medewerker, cliënt en naasten samenstelt. 

 

Praktische tips

De 8 tips voor het werken met Positieve Gezondheid komen voort uit de ervaringen die tijdens diverse inspiratiebijeenkomsten zijn uitgewisseld door deelnemers aan het transformatieprogramma Positieve Gezondheid.

Het zijn praktische tips van ervaringsdeskundigen die ook u kunnen helpen bij het werken met Positieve Gezondheid.

 

Auteur(s):

Vilans, Institute for Positive Health

8 tips voor werken met Positieve Gezondheid.