Nieuws

Terug

CVA-patiënt kampt jaren later nog met veel klachten.

Jaren na hun beroerte (CVA) ervaren patiënten nog veel klachten en beperkingen hiervan. Dit blijkt uit promotieonderzoek ‘The long term consequences of stroke’ van revalidatiearts Henk Arwert, werkzaam in Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en revalidatiecentrum Basalt.

Er zijn in Nederland zo’n 350.000 mensen die getroffen zijn door een CVA. Revalidatiearts Henk Arwert onderzocht bij ruim 200 HMC-patiënten hoe het hen drie jaar na behandeling verging. Er is gekeken naar verschillende aspecten zoals handfunctie, werkhervatting en stemmingsproblemen. Het blijkt dat, ondanks alle behandelingen die gegeven worden, een derde tot de helft van deze mensen restbeperkingen ervaart. Ook hun partners voelen zich fors belast, vooral als er sprake is van stemmingsproblemen en als werkhervatting niet lukt. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de patiënten moeilijk passende hulp kunnen vinden voor vragen die nog spelen.

Niet de juiste hulp.

“Veel voorkomende klachten zijn vermoeidheid en depressieve klachten”, vertelt promovendus Arwert, “Als een patiënt met deze klachten bij de huisarts of een bedrijfsarts terechtkomt, wordt er vaak geen link gelegd met het CVA dat hij jaren eerder had. Daardoor krijgt de patiënt vaak niet de hulp die hij nodig heeft. Ook worden relaties stevig onder druk gezet.”

Om dit te voorkomen pleit de revalidatiearts onder andere voor meer kennisontwikkeling over CVA-zorg in de eerste lijn, maar ook een betere samenwerking van behandelaars in de eerste lijn onderling, en met de tweede lijn. HMC en Basalt Revalidatie ondersteunen daarom de oprichting van Neuronet Haaglanden, een multidisciplinair eerstelijns netwerk. “Door de ontwikkeling van dergelijke gekwalificeerde netwerken kan de CVA-patiënt sneller worden overgedragen aan de eerste lijn”, aldus Arwert.

‘Blijf niet thuis zitten’.

De revalidatiearts van HMC adviseert CVA-patiënten die na jaren nog last van klachten hebben om zich aan te sluiten bij de patiëntvereniging en contact te zoeken met de huisarts: “Blijf niet thuis zitten, maar zoek hulp. En attendeer je huisarts erop dat de klachten te maken kunnen hebben met de beroerte. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt, maar je moet wel op het juiste spoor worden gezet. De huisarts zou hierbij eigenlijk ondersteund moeten worden, bijvoorbeeld door een CVA-verpleegkundige.”

CVA-patiënt kampt jaren later nog met veel klachten.