De Hersenstichting verzorgt goede groepsvoorlichting over de hersenen.Het is helaas niet meer mogelijk een reactie te plaatsen bij dit artikel.