Nieuws

Terug

De Weyert in Dwingeloo krijgt loopfiets aangeboden.

De initiatiefnemers van de actie Hersenletsel on Tour hebben woonservicecentrum De Weyert in Dwingeloo een zogenaamde Alinker, een loopfiets, aangeboden. 

Hersenletsel on Tour is een fietstocht door Nederland waaraan mensen getroffen door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) deelnemen. 

Zij vragen tijdens de tocht aandacht voor verschillende hersenaandoeningen. Ruim 6 jaar geleden hebben vijftig mensen, het merendeel getroffen door NAH, voor het eerst door een deel van Nederland gefietst. 

Met dit evenement werd aandacht gevraagd voor verschillende hersenaandoeningen, bekend als NAH.

 

Naast traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval, zijn bloedingen en beroertes (CVA), Multiple Sclerose, Parkinson, Epilepsie, zuurstofgebrek na reanimatie en hersentumoren belangrijke oorzaken van NAH.

Per jaar zijn er ongeveer 85.000 nieuwe gevallen van traumatisch hersenletsel en ruim 40.000 nieuwe beroertes (CVA en TIA).

 

Meer dan 500.000 mensen in Nederland leven met de gevolgen. Daarom heeft Hersenletsel on Tour dit initiatief weer opgepakt.

Enerzijds om permanent de aandacht te vestigen op alle vormen van NAH en de gevolgen voor getroffenen en hun naasten. Anderzijds omdat in beweging komen en blijven voor mensen met NAH van groot belang is!

Hersenletsel on Tour werd dit jaar van 3 tot 8 mei voor de derde keer gereden na eerder geslaagde edities in 2016 en 2017.

Ook ditmaal viel de slotdag van de tour samen met de internationale dag van de beroerte.

 

Eén van de plaatsen waar dit jaar werd gegeten en overnacht was Dwingeloo.

In De Weyert werd de groep van ruim 25 fietsers op 4 mei ontvangen voor een avondmaaltijd en in de nabije sporthal De Hulsebosch in het dorp werd overnacht. Op 5 mei verzorgde fysiotherapeut Laura Nijsingh na het ontbijt de warming-up voor de groep, zodat de fietsers volgende etappe naar Heerenveen moeiteloos konden vervolgen.


Alle (revalidatie)centra waar de groep fietsers heeft overnacht is een Alinker (loopfiets) geschonken. Dat is mede mogelijk gemaakt door een gulle donatie van Stichting Beatrixoord Noord Nederland.

Twee organisatoren van Hersenletsel on Tour, Wilco Giesen en Brigit Alderliesten, overhandigden de loopfiets maandag in woonservicecentrum De Weyert.

 

Dat gebeurde in het bijzijn van Laura Nijsingh van Fysiotherapie Dwingeloo en Tim Janssen, één van de beweegcoaches van de gemeente Westerveld.

‘De organisatie heeft een ‘perfecte Tour’ gehad, mede dankzij de geweldige ontvangst en het gastvrije verblijf bij de deelnemende centra’, zo zei Wilco Giessen.

De loopfiets is een uitkomst voor mensen die geen langere stukken meer kunnen lopen. De Alinker maakt hen echt mobieler.

‘En daarbij komt ook dat ze niet in een rolstoel hoeven, een rollator hoeven te gebruiken en op bijna ooghoogte zijn met medewandelaars’, zo legde Wilco Giessen maandag uit.

De Weyert in Dwingeloo krijgt loopfiets aangeboden.