Nieuws

Terug

EDNAH III: De cursus “EDNAH -Ervaringsdeskundigheid NAH is succes.

Samen met de Hanzehogschool Groningen Lectoraat Rehabilitatie organiseert het Hersenletselcentrum Noord voor
de derde keer de cursus EDNAH (Ervaringsdeskundigheid Niet Aangeboren Hersenletsel).

En daar zijn we trots op.


 

 De cursus is begin april 2018 gestart en heeft dit keer 9 deelnemers.

De eerste enthousiaste reacties zijn al binnen, alhoewel het ook als pittig wordt ervaren.

Deelnemer Henriette Mekkring verwoord het mooi: “zo kan ik vanuit mijn beperking mij kracht maken“.

Voor de zomer hopen we alle 9 deelnemers hun certificaat te mogen overhandigen.

 

Deze derde cursus is speciaal georganiseerd voor de leden van de klankbordgroepen en alle convenantpartners van het Hersenletselcentrum Noord.

Door gemeenschappelijke financiering en sponsoring kunnen we de cursus gratis aanbieden.


Na de cursus, in september, willen Hersenletsel.nl regio Friesland en het Hersenletselcentrum ook graag in
Friesland een klankbordgroep opzetten, net als de klankbordgroep Groningen en de klankbordgroep Drenthe.
De Klankbordgroep is een actieve groep van mensen met hersenletsel, mantelzorgers en (geschoolde) ervaringsdeskundigen.

Een Klankbordgroep zet zich in voor erkenning en herkenning van hersenletsel.

Er zijn verschillend activiteiten:
 maandelijkse bijeenkomsten van de klankbordgroep
 het geven van presentaties en workshops
 het vertellen van het ervaringsverhaal gericht op herstel
 nauwe betrokkenheid bij de inzet en ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid.


Hersenletselcentrum Noord is een samenwerkingsnetwerk van 18 (zorg)organisaties. Dit zijn: UMCG-CvR locatie
Beatrixoord, Hersenletsel.nl regio Groningen en Drenthe, Hersenletsel.nl regio Friesland, Interzorg, Lentis, MEE
Groningen, MEE Drenthe, De Noorderbrug, Trajectum, Visio, Zorggroep Groningen, Zorggroep Meander, De
Hoven, UMCG-Neurologie, Martiniziekenhuis, Zonnehuisgroep Noord, Treant Zorggroep en TSN.


Eén van onze speerpunten van het Hersenletselcentrum Noord is de inzet en ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. EDNAH III hoort daarbij.


Bent u geïnteresseerd?

Dan kunt u contact met ons opnemen:
 Monique Vos, projectleider Hersenletselcentrum Noord-Nederland. mail: m.vos@meegroningen.nl / mvos@noorderbrug.nl
 Agnes Hiemstra, voorzitter Klankbordgroep Drenthe. mail: agnes.hiemstra68@gmail.com

 

EDNAH III: De cursus “EDNAH -Ervaringsdeskundigheid NAH is succes.