Nieuws

Terug

Nieuw! Cognitieve Revalidatie Therapie voor logopedisten

De eerste logopedisten zijn met enthousiasme begonnen aan de cursus Cognitieve Revalidatie Therapie. Deze cursus is bedoeld voor therapeuten, die werken met cliënten met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel en zal leiden tot het internationale certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT). De cursus voor logopedisten is door de beroepsvereniging geaccrediteerd met een totaal van 57,5 punten.

De eerste logopedisten zijn met enthousiasme begonnen aan de cursus Cognitieve Revalidatie Therapie. Deze cursus is bedoeld voor therapeuten, die werken met cliënten met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel en zal leiden tot het internationale certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT). De cursus voor logopedisten is door de beroepsvereniging geaccrediteerd met een totaal van 57,5 punten.

De eerste reacties zijn positief. De cursus geeft een andere visie op het werk van een logopedist doordat er niet ingegaan wordt op de behandeling en diagnostiek van stoornissen, maar de behandeling vormgegeven wordt vanuit de cognitieve processen en mogelijkheden in de communicatie. In de cursus worden alle cognitieve processen die het communiceren beïnvloeden uitgebreid bestudeerd. Om een nauwkeurig beeld te schetsen van de cliënt en de mogelijkheden voor behandeling, worden communicatieprofielen beschreven met de onderliggende processen die het normale communiceren beïnvloeden. De nieuwe visie op communiceren geeft handvatten voor behandelen. Deze visie wordt momenteel uitgewerkt in drie boeken over cognitieve revalidatie voor logopedisten. Het eerste boek wordt na de zomer van 2017 verwacht.

Meer informatie over deze cursus vindt u op www.hersenwerk.nl.
 

Nieuw! Cognitieve Revalidatie Therapie voor logopedisten