Nieuws

Terug

Hoe implementeer je de Zorgstandaard THL en wat levert het op?

Toolkit om de Zorgstandaard traumatisch hersenletsel te implementeren.


Ben je betrokken bij de zorg voor mensen met traumatisch hersenletsel en wil je bijdragen aan betere zorg?

Maak dan gebruik van dé toolkit en ga aan de slag met de implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.

 

Video: waarom aan de slag met de Zorgstandaard?

 

 

Vanaf 2015 zijn vier pilotregio's (ook Overijssel) in het land aan de slag gegaan met de implementatie van de Zorgstandaard THL Volwassenen.

 

 

In opdracht van de Hersenstichting evalueerde Vilans in 2017 wat de implementatie heeft opgeleverd.

 

In het overzicht van de evaluatie met speerpunten en uitkomsten van de implementatie in de vier regio's is een rode draad zichtbaar.

Zij hebben met name geïnvesteerd in de samenwerking tussen organisaties, ervaringsdeskundigen en de ontwikkeling van zorgpaden.

Dit heeft geresulteerd in 9 adviezen en praktische tips uit de praktijk die zich richten op de eerste fasen van samenwerking en andere belangrijke bouwstenen voor de implementatie van de zorgstandaard.

 

Video: waarin een neurotraumatoloog en een revalidatiearts het belang van de zorgstandaard benadrukken. 

Je kan de video bijvoorbeeld gebruiken in een presentatie of plaatsen op de website van je eigen organisatie. 

De video staat op Youtube.

Succes!

 

Rode draad 
In de speerpunten en uitkomsten van de implementatie in de vier regio’s is een rode
draad zichtbaar. De pilotregio’s hebben met name geïnvesteerd in de samenwerking
tussen organisaties, de samenwerking met ervaringsdeskundigen en de ontwikkeling
van zorgpaden.

 

Na twee jaar implementatie is aan de hand van het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) in beeld gebracht hoe professionals en ervaringsdeskundigen de samenwerking in de verschillende regio’s ervaren.

Het OMK is een wetenschappelijk onderbouwd model dat volop gebruikt wordt in de praktijk door diverse ketens en netwerken.

Uit de evaluatie blijkt dat professionals en ervaringsdeskundigen een relatief hoge beoordeling geven aan:
1. Ketensamenwerking: het is duidelijk op welke cliëntgroep de samenwerking zich richt en er wordt samengewerkt in mulitdisciplinaire teams.

2. Ketencommitment: de doelstelling en werkwijze van het netwerk zijn vastgelegd, het netwerk wordt gedragen door leidinggevenden en bestuurder, en er wordt zorgvuldig omgegaan met diverse belangen.

3. Optimale zorg: cliënten en naasten hebben inspraak en worden betrokken bij verbetertrajecten, en er is een regionaal zorgprogramma ontwikkeld.

 


Regionale projectleiders Implementatie Zorgstandaard THL Volwassenen.

vlnr: Aukje Valks (Zuidoost Brabant - ter vervanging van Marjan Enning), Heleen van Milligen (Haaglanden), Laura van Werven (Midden-Holland), Marga Valk (Overijssel - ter vervanging van Natska Jansen), Tini Doorenweerd (Flevoland), Jildau Siderius (Friesland), Monique Vos (Groningen/Drenthe), Adriana de Graaff (Midden-Brabant)

Foto: Ilco Kemmere

 

Speerpunten en uitkomsten per regio
Naast de rode lijn die zichtbaar is tussen de verschillende regio’s, zoals hierboven beschreven, heeft elke regio specifieke speerpunten en uitkomsten. Deze zijn in kaart gebracht door middel van een documentenanalyse, individuele en groepsinterviews met professionals en ervaringsdeskundigen.

Hoe implementeer je de Zorgstandaard THL en wat levert het op?