Nieuws

Terug

Joke Spikman ontvangt Betto Deelmanprijs 2018.

Prof. dr. Joke Spikman, hoogleraar Medische neuropsychologie, ontvangt 15 juni as. de Betto Deelmanprijs 2018

vanwege haar uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en haar bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland. De prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, wordt uitgereikt door de Stichting Neuropsychologie Nederland tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Groninger Museum.

 

Professor Spikman heeft na haar studie psychologie haar promotieonderzoek op het gebied van aandacht- en executieve stoornissen bij traumatisch hersenletsel

uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen waar zij in 2001 promoveerde bij professor Deelman.

In 2015 werd zij in Groningen tot hoogleraar benoemd op het gebied van de Medische Neuropsychologie in het bijzonder de neuropsychologische revalidatie.

 

Naast expert op het gebied van executieve functiestoornissen is zij ook werkzaam op het terrein van aandoeningen van sociale cognitie.

Professor Spikman is zeer actief op het gebied van de neuropsychologische revalidatie waarbij zij samenwerkt met veel collega’s in binnen- en buitenland.

Daarnaast verzorgt zij onderwijs, zowel in Groningen als bij postacademische opleidingen.

 

Vanaf 2014 is zij voorzitter van de NIP-Sectie Neuropsychologie, waarvan zij daarvoor al enkele jaren actief betrokken was als bestuurslid.

Zij is redactielid voor het handboek Klinische Neuropsychologie en heeft vele jaren in de redactie van het Tijdschrift voor Neuropsychologie gezeten.

 

Betto Deelmanprijs

De prijs is vernoemd naar prof. dr. Betto Deelman (1934 – 2012), hoogleraar neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en één van de grondleggers van de neuropsychologie in Nederland.

De prijs werd eerder uitgereikt aan Han Diesfeldt (2009), Roy Kessels (2011), Hanna Swaab (2013), Hilde Geurts (2014), Esther van den Berg (2015), Erik Scherder (2016) en Luciano Fasotti (2017).

 

Uitreiking van de Betto Deelmanprijs op 15 juni 2018.

De feestelijkheden zullen plaatsvinden van 15.00 tot 18.00 uur in het Groninger Museum, Museumeiland 1 in Groningen (tegenover het Centraal Station).

Ter gelegenheid van de prijsuitreiking zal Prof. Donald Stuss (University of Toronto, Canada) een lezing houden over onderzoek.

Vervolgens zal de prijs worden uitgereikt en zal ook prof. Spikman een lezing houden over haar werk. Na afloop is er een receptie.

 

Aanmelding en route
Toegang is gratis en staat open voor iedere belangstellende.

Als u de prijsuitreiking wilt bijwonen, verzoeken wij u dit te laten weten per email aan de secretaris van de SNN, Dr. Esther van den Berg: e.vandenberg@erasmusmc.nl 

Joke Spikman ontvangt Betto Deelmanprijs 2018.