Nieuws

Terug

Handig signaleringskaartje traumatisch hersenletsel voor huisartsen.

Kaartje Traumatisch hersenletsel voor huisartsen

 

Veel gevolgen van (licht) traumatisch hersenletsel zijn onzichtbaar en worden daardoor vaak te laat herkend.

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel beschrijft wat huisartsen en andere zorgverleners kunnen doen om de juiste zorg te bieden.
 

De Hersenstichting Nederland heeft op basis van de zorgstandaard een handzaam A6-kaartje gemaakt dat een overzicht geeft van die onzichtbare gevolgen.

Inclusief de verwijzingsmogelijkheden voor verdere diagnostiek, onderzoek, behandeling en ondersteuning.

Het kaartje is bedoeld voor huisartsen en andere hulpverleners, om in de dagelijkse praktijk te gebruiken.

 

 

 

 

Kent u de signalen van niet-aangeboren hersenletsel?

 

 

 

Niet-aangeboren hersenletsel kan veel gevolgen hebben. Vaak is er sprake van fysieke beperkingen en problemen op cognitief gebied, maar ook van veranderingen in karakter of stemming.

 

Niet alle gevolgen zijn echter even duidelijk zichtbaar of leveren direct een probleem op. Hierdoor blijven de gevolgen soms lang onopgemerkt en blijft de diagnostiek in eerste instantie achterwege.

Dit heeft een grote impact op de patiënt en zijn omgeving.

 

De huisarts speelt een centrale rol bij goede diagnostiek, behandeling en begeleiding. Omdat wij dit belang onderschrijven, attenderen wij u graag op de bijgevoegde signaleringskaart van de landelijke hersenletselteams.

 

Hersenletselteams, ontstaan vanuit een subsidie van het ministerie van VWS, zijn multidisciplinair samengesteld uit beroepsbeoefenaars die gespecialiseerd zijn op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. 

Ze geven gratis, vrijblijvend advies aan zowel patiënten en hun omgeving als ook aan professionals in de (medische)  zorgverlening. 

Indien nodig, kunnen zij de juiste zorgverlener voor u vinden.

 

Vanuit de Hersenstichting onderschrijven wij het belang van goede diagnostiek,  behandeling en begeleiding, ook in de chronische fase,  van mensen met niet aangeboren hersenletsel. 

Met elkaar kunnen wij het netwerk van zorg rond de patiënt met niet-aangeboren herenletsel en zijn omgeving verstevigen. 

Met deze signaleringskaart kaart hopen wij, samen met de hersenletselteams, een zinvolle bijdrage te kunnen leveren.

 

Handig signaleringskaartje  traumatisch hersenletsel voor huisartsen.