Nieuws

Terug

Leer verschillende communicatiestijlen herkennen en toepassen

Leer verschillende communicatiestijlen herkennen en toepassen: neem zo je collega’s mee in het implementatieproces tijdens de training op 23 november 8.30-17.30 uur

 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland stimuleert de verbetering van de multidisciplinaire transmurale CVA/NAH zorg in de regionale CVA/NAH netwerken. Zowel in de regionale CVA/NAH netwerken als in de instellingen die optimale zorg willen leveren, is het een uitdaging om medewerkers die innovatieve projecten opzetten en uitvoeren zo goed mogelijk te faciliteren. Daarom faciliteert het Kennisnetwerk CVA Nederland haar deelnemers middels verdiepende scholingen en trainingen

 

 Wat leer je in deze training?

Het creëren van betere samenwerking op de werkvloer of in de keten door je onderstaande vaardigheden eigen te maken:

Voeren van resultaatgerichte en effectieve gesprekken.
Herkennen van potentiële knelpunten in communicatie en deze direct oplossen.
Inzicht krijgen in wat de ander drijft in de communicatie en wat de ander nodig heeft.

 

Doelgroep

Deze verdiepende scholing is bedoeld voor knowledge brokers, (keten)coördinatoren en andere zorgvernieuwers.

 

Introductie communicatie

Het succes om plannen en doelen gerealiseerd te krijgen, hangt voornamelijk af van ons vermogen om de boodschap én onze intentie over te brengen zoals deze daadwerkelijk bedoeld zijn. Ondanks het feit dat onze intentie goed is, ontmoeten we regelmatig weerstand. Onvolledige of verkeerde communicatie leidt tot sterk verminderde resultaten.

Je gaat op zoek naar ‘de juiste manier’ om het luisteren van de ander open te zetten en je boodschap daar te laten landen. Gesprekken weer over de inhoud, in plaats van over de manier waarop is gecommuniceerd. Door inzicht te hebben in de verschillende stijlen en die ook bewust te hanteren zijn mensen beter in staat om hun talenten optimaal in te zetten.

 

Communicatie Stijlen

Om te weten hoe je boodschap overkomt bij een ander is belangrijk om te weten hoe je zelf communiceert. Je leert dan ook je eigen communicatie stijl te (her)kennen.

Tijdens deze dag maak je op een interactieve manier en met humor kennis met de andere communicatie stijlen. Je krijgt inzicht in de belangrijkste verschillen tussen de stijlen en waar discussies, irritaties en conflicten tussen mensen ontstaan.

 

Vorm van de dag

Je krijgt de communicatie stijlen aangereikt met behulp van ervaringsleer. Dit stelt je in staat om het geleerde direct in de praktijk toe te passen en zorgt ervoor dat de opgedane kennis en ervaring beklijft. De basis vormt de eigen praktijksituatie en de werkproblematiek, zoals je die zelf in de praktijk ervaart.

Docent Janine Duijff legt in een vlog uit wat je gaat leren!

Accreditatie is toegekend voor paramedici, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Vooraf krijg je een paar vragen toegestuurd om voorbereid op de trainingsdag te verschijnen.

Na aanmelding wordt op je komst gerekend.

 

Thema

scholing implementatie

Locatie

http://Oudlaan 4 Utrecht

Bijlage

http://uitnodigingverdiependescholing2018

Informatie

info@kennisnetwerkcva.nl

Kosten

375 voor niet leden 425

Aanmelden

Leer verschillende communicatiestijlen herkennen en toepassen