Nieuws

Terug

Masterclass Balans

Na deze masterclass heeft de deelnemer kennis van de nieuwste concepten voor onderzoek en behandeling van balansstoornissen bij neurologische patiënten en ouderen.Cursusdata

Donderdag 23 maart 2017, vrijdag 24 maart 2017 en zaterdag 25 maart 2017. Alle dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur

Kosten

Euro 720,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 650,- met NPi-kortingskaart

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut / Geriatriefysiotherapeut met 24 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Deelname is mogelijk voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten Mensendieck en Cesar, en ergotherapeuten die de cursus 'Neurorevalidatie/CVA' of de Inhaalcursus 'Neurorevalidatie/CVA' hebben gevolgd. Tevens is deelname mogelijk voor Geriatrie fysiotherapeuten.
Tenslotte is het mogelijk deel te nemen voor therapeuten die niet de genoemde vooropleiding(en) hebben gevolgd maar aantoonbaar door andere cursussen of studie op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurorevalidatie.

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. 'masterclasses'. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door (inter-)nationaal gerenommeerde experts, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

Inleiding

In 2012 en in 2015 hebben er twee succesvolle uitvoeringen plaatsgevonden van de Masterclass 'Balance Rehabilitation: Translating Research into Evidence-based Practice' gegeven door  Anne Shumway en Marjorie Woollacott.
Anne en Marjorie zullen, in verband met hun leeftijd, niet meer naar Europa reizen om deze masterclass te verzorgen en mede op hun verzoek wordt deze voortgezet door Nederlandse experts en onderzoekers op het gebied van balans en revalidatie.
De masterclass is deels herzien, naar aanleiding van laatste studies op dit gebied, en gaat met deze Nederlandse experts verder onder de naam Masterclass 'Balans; evidentie en toepassing in de Neurorevalidatie'.

Op donderdag 23 maart, vrijdag 24 maart en zaterdag 25 maart 2017 zullen deze Nederlandse experts in Hotel De Bilderberg te Oosterbeek deze driedaagse NPi Masterclass 'Balans; evidentie en toepassing in de Neurorevalidatie’ verzorgen, een Masterclass over revalidatie van balans bij neurologische patiënten en ouderen.
De docenten hebben grote expertise op het gebied van onderzoek en behandeling van patiënten met balansproblemen.

Stoornissen in balanscontrole  kunnen een grote impact hebben op de mate van zelfstandigheid en mobiliteit. Tijdens deze masterclass leert de cursist specifieke inzichten en vaardigheden met betrekking tot het onderzoek en de behandeling van balansstoornissen bij neurologische patiënten en ouderen.
In de masterclass worden de (patho-)fysiologische mechanismen besproken van de normale en de gestoorde balans in relatie tot mobiliteit.  Kernthema is de interactie van perceptie, cognitie en motor control in relatie met compensatie en herstel mechanismen die bijdragen aan functioneel herstel van balans en mobiliteit.
Tijdens drie praktische sessies zullen diverse tests voor balans en mobiliteit worden besproken. Aan de hand van casuïstiek zullen in kleine groepen evidence based behandelingsstrategieën gericht op balans en valpreventie worden besproken.

Over de docenten
Jip kamphuis MSc., klinisch gezondheidswetenschapper en docent neurorevalidatie, is als fysiotherapeut werkzaam in het revalidatiecentrum Klimmendaal revalidatiespecialisten, locatie Apeldoorn. Kernkwaliteit is het integreren van wetenschappelijke inzichten in het klinisch redeneren bij neurologische patiënten en het vertalen naar doelgerichte behandelstrategieën in de neurorevalidatie.
Digna de Kam MSc., eerstelijns fysiotherapeut en promovenda op de afdeling revalidatie van het Radboud UMC. Digna doet momenteel onderzoek naar balansherstelreacties als risicofactor voor vallen bij ouderen en patiënten met de ziekte van Parkinson of CVA.
Dr. Vivian Weerdesteyn, Assistent Professor Radboud UMC, Nijmegen. Gepromoveerd op het preventieprogramma ‘ Vallen verleden tijd’ en onderzoekscoördinator van het balans- en loop laboratorium op de afdeling Revalidatie van het Radboud UMC.
Prof. Dr. Alexander Geurts, Hoofd afdeling Revalidatie  Radboud UMC, St. Maartenskliniek Nijmegen en principal investigator binnen het Donders Centre for Neuroscience in het thema ‘ Disorders of Movement’ .

Thuisstudie
Ter voorbereiding op de masterclass verzoeken wij u enkele artikelen te bestuderen. Hierover krijgt u tzt nadere informatie.

Doel

Na deze masterclass heeft de deelnemer kennis van de nieuwste concepten voor onderzoek en behandeling van balansstoornissen bij neurologische patiënten en ouderen. Subdoelen Na deze masterclass:begrijpt de deelnemer balansproblemen binnen het dynamisch systeemmodel en binnen de kaders van de ICF; kan de deelnemer aangeven hoe sensore, motore en cognitieve strategieën een bijdrage leveren aan de normale en gestoorde balans bij ouderen en bij patiënten met een neurologische aandoening; kan de deelnemer een beargumenteerde keuze maken voor balanstesten; kan de deelnemer tenminste twee testen uitvoeren en begrijpt hiervan de psychometrische eigenschappen; kan de deelnemer oefeningen, opbouwend in moeilijkheidsgraad, ontwikkelen voor personen met een gestoorde balans; kan de deelnemer, op basis van literatuuroverzicht, een keuze maken voor 'best-practice' gericht op balanstraining voor ouderen en neurologische patiënten.

Didactische werkwijze

Hoor- en responsiecollege, demonstratie, praktijk vaardigheidstraining en casuïstiek

Docenten

  • prof. dr. A.C.H. Geurts, revalidatiearts, Radboud UMC, Nijmegen
  • mw. D. de Kam, MSc, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper Radboud UMC, Nijmegen
  • mw. J.F. Kamphuis MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper, Klimmendaal revalidatiespecialisten, loc.Apeldoorn, docent neurorevalidatie
  • mw.dr. V. Weerdesteyn, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, assistent professor, Radboud UMC, Nijmegen

Cursusleiding

  • mw. J.F. Kamphuis MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper, Klimmendaal revalidatiespecialisten, loc.Apeldoorn, docent neurorevalidatie
  • Marleen (M.) Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Locatie

  • Hotel de Bilderberg te Oosterbeek

Masterclass Balans