Nieuws

Terug

Oudere patiënten ook vroeg-intensieve neurorevalidatie.

Patiënten ouder dan 25 jaar die in coma hebben gelegen, komen vanaf januari ook in aanmerking voor vroeg-intensieve neurorevalidatie (VIN).

De behandeling wordt per 1 januari 2019 aangemerkt als medisch-specialistische revalidatie en is daarmee ook boven de 25 jaar verzekerde zorg. 

Daardoor kunnen straks ook mensen boven de 25 jaar – maar tot 65 jaar – worden behandeld. Zo schrijft revalidatiecentrum Libra, dat de behandeling – als enige centrum in Nederland – aanbiedt in Tilburg.Vroeg-intensieve neurorevalidatie is een stimuleringsprogramma voor patiënten die in een toestand van verminderd bewustzijn (vegetatief of laagbewust) verkeren.

Volgens Libra werd lange tijd gedacht dat het programma alleen zinvol was voor patiënten onder de 25, omdat de plasticiteit van de hersenen na het 25ste levensjaar zou afnemen.

 

Al eerder werd door onder andere Jan Lavrijsen, onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde, in Medisch Contact gepleit voor het uitbreiden van de behandelmogelijkheden voor patiënten ouder dan 25.

Lavrijsen stelde in 2015 dat meer neurologisch en functioneel herstel mogelijk is dan decennialang werd gedacht.

Snelle overplaatsing naar gespecialiseerde neurorevalidatie leidt tot grotere herstelkansen en kostenreductie in het ziekenhuis.

Tot nu toe verblijven oudere patiënten vaak in verpleeghuizen. In sommige gevallen krijgen ze daar op VIN-principes gebaseerde behandelprogramma’s of langdurige neurorevalidatie bij minimaal herstel.

Maar de financiering hiervan is een probleem, omdat tijdelijke zorg met verblijf, waar deze patiënten op aangewezen zijn, niet onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, maar in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zit als ‘eerstelijnsverblijf’.

Oudere patiënten ook vroeg-intensieve neurorevalidatie.