Nieuws

Terug

Stel je vraag!

Het Hersenletselteam!
Het Overijssels Hersenletselteam is een multidisciplinair intersectoraal team samengesteld uit gemiddeld 10 ervaren professionals ofwel experts op het gebied van hersenletsel zorg en begeleiding. 
Alle hersenletselteamleden werken bij een van de aangesloten instellingen van het Overijsselse HersenletselNet.  

Het hersenletselteam Overijssel is één van de 17 regionale hersenletselteams in ons land.Het doel van het Hersenletselteam is het tijdig intersectoraal multidisciplinaire trajecten uit zetten voor mensen met hersenletsel, of waarbij een vermoeden is van hersenletsel. 

Het gaat daarbij om complexe hulpvragen die op meerdere levensgebieden spelen en die niet op een reguliere wijze beantwoord kunnen worden. 
Netwerkpartners kunnen ingevlogen worden als de vraag/problematiek/casus hier om vraagt.


Met welke vragen kun je terecht bij het Hersenletselteam? 
Vragen kunnen gaan over wonen, behandeling/begeleiding, werk, opleiding of een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Het Hersenletselteam kan je als professional ondersteunen als je een steuntje in de rug kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij:
• Ingewikkelde hulpvragen die stagneren of waarbij vastlopen dreigt en waarvoor vanuit verschillende deskundigheden advies wordt gevraagd.
• Trajecten voor mensen met hersenletsel waar meerdere instellingen in Overijssel bij betrokken moeten worden. Vaak is er sprake van probleemgedrag en perspectief op verbetering lijkt te ontbreken.


Wie kunnen vragen stellen?
Mensen met (vermoeden van) hersenletsel en/ of hun naasten, hulpverleners, werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, woonvoorzieningen, arbeid of dagbesteding, onderwijs, instellingen voor (licht) verstandelijk gehandicapten of jeugdzorg in Overijssel en die werken met mensen met hersenletsel kunnen een vraag stellen. 


Stel je vraag hier! 
 

Stel je vraag!