Nieuws

Terug

Van toeval naar Zorgstandaard

Op 15 mei organiseert stuurgroep NAH Flevoland een werkconferentie voor professionals en andere geïnteresseerden. Wees van harte welkom. 

Voor: Professionals in Flevoland en andere geïnteresseerden, Locatie en tijd: Provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad (achter het station). 13:00 inloop, programma van 13.30 – 17.30 uur. Aanmelden: via aanmelden@cmo-flevoland.nl, Complete programma: klik hier

Kosten: € 25 overmaken naar NL 82 ABNA 0584 6256 50 t.n.v. CMO Flevoland ovv werkconferentie NAH

 

Programma van de Werkconferentie 15 mei 2017

Centraal gedeelte;

Opening met dagvoorzitter Monique Lindhout van Hersenletsel.nl

 Film: " It’s a beautiful life

 "Verhaal van ervaringsdeskundige"

 Cijfers en NAH; Kitty Jurrius, lector Windesheim

Workshops

Workshop 1

Van toeval naar geluk?! Samenwerking geeft zoveel meer! door Els van der Rhee en Monique Vos.

Implementatie van de Zorgstandaard NAH; het perspectief van de Hersenstichting. Hoe een regio kan starten met het implementeren van de zorgstandaard en welke stappen dan handig maar ook noodzakelijk zijn en wat het de regio kan opleveren aan samenwerking.

Workshop 2

Het avontuur van de hoofdletselmonitor door Kitty Jurrius

De Hoofdletselmonitor is een digitale werkwijze om mensen die in contact zijn geweest met het ziekenhuis vanwege hoofdletsel te volgen en in beeld te houden. De monitor is gestart in Flevoland en Overijssel en maakt een rondreis door Nederland op zoek naar de juiste locatie(s) om langer te verblijven.

Workshop 3

In gesprek met een mantelzorger

Het overkomt je zomaar. Wat heeft het met u gedaan? Er is zorg en aandacht

gekomen voor de partner en voor u? Wat heeft u gemist of mist u nog en misschien ook wel voor uw partner? Wat kan er beter? Dit zijn zomaar een paar vragen die gesteld kunnen worden in het interview.

Workshop 4 ‘In 5 stappen naar effectieve belangenbehartiging door Hellen Houterman en Henk Beltman, projectleiders Zorgbelang Gelderland’ Mensen met niet-aangeboren hersenletsel komen steeds meer zelf op voor hun belangen. Tijdens deze workshop geven wij u enkele standpunten van de vereniging hersenletsel en effectieve manieren van belangenbehartiging richting de gemeente mee. Vervolgens gaan wij met u aan de slag met het bepalen van doelen, het benoemen van activiteiten en het gebruik van uw persoonlijk verhaal. Ook leert u hoe u anderen kunt overtuigen. Deze workshop is een ingekorte versie van een training die vanuit de vereniging hersenletsel is gegeven aan klankbordgroepen, bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging hersenletsel.

Workshop 5

Groene beleving, therapeutisch effect door Dinand Ekkel

De natuur en de groene omgeving in de stad, zoals parken, hebben een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Het stimuleert sociale cohesie, het draagt bij aan stress-herstel, verbetert de lucht en stimuleert sport en beweging. Er is nog niet zoveel bekend over die relatie voor specifieke doelgroepen. Dat geldt ook voor mensen met hersenletsel of met een stoornis in het autistisch spectrum. Dinand Ekkel deelt de huidige kennis omtrent groen en gezondheid met de aanwezigen, gaat in gesprek over de kansen die dit biedt voor deze doelgroepen en wat dat betekent voor de inrichting van de stad.

Workshop 6

Participatie en werkhervatting door WijDoen, Ingmar Rooij

Elk traject is maatwerk aangezien iedere hulpvraag anders is. Onze werkwijze is dat we eerst een vrijblijvende kennismaking inplannen. Vervolgens stellen we een op-maat trajectplan voor. Onderdelen van trajecten kunnen zijn: sociale activering, re-integratie, jobcoaching, ambulante begeleiding, job-hunting, dagbesteding, detachering, arbeidstraining, leer-werktraject en/ of een scholing of opleiding.

Workshop 7

Communicatie bij afasie door Logopedie Flevoland door Wieke de Boer

Vormen van afasie en behandelmogelijkheden.

Workshop 8

Behandeling en begeleiding door Interakt Contour Simone v/d Horst

Behandeling en Begeleiding in de chronische fase. Wat gebeurt er tijdens een behandeling, over het verschil, manieren van leren, kansen, resultaten en vooral ervaren en voelen.

Van toeval naar Zorgstandaard