Nieuws

Terug

Veel animo voor FAST@Home: thuisrevalidatie na een CVA.

In ruim 5 maanden zijn al 348 revalidanten aangemeld voor FAST@HOME, het digitale platform dat thuisrevalidatie voor mensen na een CVA mogelijk wil maken!

Tevens 100 deelnemers zitten in het SCORE-onderzoek, waarin al vanaf 2012 in de CVA-groep bij aanmelding, ontslag en 6 maanden na aanmelding metingen worden gedaan om de resultaten in het zorgpad CVA te meten.

Deze SCORE metingen worden gebruikt om verschillen tussen een controlegroep  zonder FAST@HOME (2016) en de interventiegroep met FAST@HOME  (vanaf 5/2017) te kunnen vergelijken in o.a. zelfmanagement, kwaliteit van leven, fysiek en mentaal functioneren.

Twee andere locaties starten begin november met  de implementatie van deze eHealth innovatie.Wat vinden de gebruikers van FAST@Home?


Leo revalideert na een beroerte en is een enthousiaste gebruiker.

Samen met zijn vrouw Gerda wil hij het digitale platform FAST@HOME graag blijven gebruiken na afronding van het behandeltraject. “Dit programma zorgt er voor dat hij na 2 jaar toch nog met kleine stapjes vooruit gaat.

Hij doet ongeveer 45 minuten over de onderdelen.

De tijd die we normaa lgesproken kwijt zouden zijn aan twee therapieën bij het revalidatiecentrum."

 

Lees meer over dit onderzoeksproject op www.fastathome.org 

 

Veel animo voor FAST@Home: thuisrevalidatie na een CVA.