Nieuws

Terug

‘Nooit geweten dat er zoveel vragenlijsten zijn’

Windesheim Flevoland en Zadoks Advies voerden een inventarisatie uitnaar het gebruik van vragenlijsten en meetinstrumenten binnen de doelgroepprofessionals die werken met mensen metniet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voor dit onderzoek werden in totaal 65 zorgprofessionals middelseen enquête ondervraagd.Dit ging bijvoorbeeld over de mate van gebruik, de wijze waarop zij de lijsten gebruiken, de voor-en nadelen van de specifieke vragenlijsten en de geschiktheid van de lijsten als monitoringsinstrument. Ook isgeïnformeerd naar eventuele andere vragenlijsten dan diein de inventarisatie opgenomen waren.‘Nooit geweten dat er zoveel vragenlijsten zijn’ –Rapportage Vragenlijsteninventarisatie NAH

Windesheim Flevoland en Zadoks Advies voerden een inventarisatie uitnaar het gebruik van vragenlijsten en meetinstrumenten binnen de doelgroepprofessionals die werken met mensen metniet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voor dit onderzoek werden in totaal 65 zorgprofessionals middelseen enquête ondervraagd.Dit ging bijvoorbeeld over de mate van gebruik, de wijze waarop zij de lijsten gebruiken, de voor-en nadelen van de specifieke vragenlijsten en de geschiktheid van de lijsten als monitoringsinstrument. Ook isgeïnformeerd naar eventuele andere vragenlijsten dan diein de inventarisatie opgenomen waren.

Uitkomsten:Een zestal vragenlijsten wordt veelgebruikt.Daarnaast is een aanzienlijk deel van de uitgevraagde vragenlijsten niet bekend bij veel van de professionals. Ook bleken er weinig vragenlijsten te zijn die specifiek betrekking hadden op NAH: vaak waren het algemene klachtenlijsten die ook bij de diagnose van-en zorg voor mensen met NAH werden ingezet. Erisin de rapportageeen overzicht van de geïncludeerde lijsten opgenomen, waarin per instrument wordt behandeld wat het beoogde doel, de toepassing en psychometrische eigenschappen zijn.Het rapport wordt ingebracht in hetNAH-Kennisnetwerk waar het onder meerbenut zal worden bij de ontwikkeling van de NAH-specifieke Minimale Dataset.

Geïnteresseerd? Dit is de linkwaar het rapportte downloaden is.

‘Nooit geweten dat er zoveel vragenlijsten zijn’