Nieuws

Terug

Zorg en onderwijs voor en aan kinderen met Niet Aangeboren Hersenletse

Zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) staat in Nederland nog letterlijk in de kinderschoenen.


Het ondersteunen van kinderen met gevolgen van NAH in het onderwijs is belangrijk omdat zowel uit de literatuur als uit de Nederlandse praktijk naar voren komt dat de onderwijssituatie van deze kinderen na NAH drastisch verandert. Dat weten wij in Overijssel ook en zijn trots op ons 'expertiseteam kinderen en jongeren met NAH'. Stel hier je vraag aan dit expertiseteam.Zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) staat in Nederland nog letterlijk in de kinderschoenen.


Het ondersteunen van kinderen met gevolgen van NAH in het onderwijs is belangrijk omdat zowel uit de literatuur als uit de Nederlandse praktijk naar voren komt dat de onderwijssituatie van deze kinderen na NAH drastisch verandert. Dat weten wij in Overijssel ook en zijn trots op ons 'expertiseteam kinderen en jongeren met NAH'. Stel hier je vraag aan dit expertiseteam.

 

Kinderen waarvan bekend is dat zij gevolgen ondervinden van NAH (meestal zijn dit de kinderen met de ernstigere letsels) worden meestal opgenomen in een ziekenhuis en daarna vaak klinisch of poliklinisch behandeld in een revalidatiecentrum. Deze kinderen maken vanwege plasticiteit van het brein en deskundige revalidatie aanvankelijk vaak een flink herstel door. Als zij terug naar huis en school gaan is de euforie vaak groot.

Vaak gaan deze kinderen - tijdelijk of permanent - naar een school voor speciaal onderwijs. Soms zet het herstel ook op school nog een tijdje door. Kind en ouders leven in de verwachting dat alles
weer zal worden zoals vroeger. Dit is echter niet het geval.

Het belangrijkste kenmerk van NAH is een definitieve breuk in de levenslijn, hetgeen betekent dat het kind nooit meer aan zal haken bij de normale ontwikkelingslijn.

De cognitieve, gedragsmatige en sociaal emotionele problemen gaan zich mettertijd manifesteren en trekken een zeer zware wissel op de onderwijssituatie van het kind. Terugkeer vanuit het ziekenhuis of de revalidatie naar huis
en school is dan ook meestal niet het einde, maar juist het begin van de problemen.


Kinderen met licht of aanvankelijk niet onderkend NAH doorlopen een ander traject. Meestal worden zij alleen op de Spoedeisende Hulp gezien en direct weer naar huis gestuurd. In
sommige gevallen worden zij ook een nachtje in het ziekenhuis opgenomen ter observatie en daarna naar huis gestuurd. Doorgaans gaan deze kinderen ook weer terug naar hun oude school. Van follow-up is in de meeste gevallen geen sprake. Een minderheid van deze kinderen ontwikkelt in de toekomst echter toch problemen. Dit aantal wordt geschat op 10 á 15%. Deze problemen hoeven allerminst licht te zijn, ondanks het feit dat het oorspronkelijke
hersenletsel als “licht” werd betiteld. Omdat het - in verband met de ontwikkeling van het kinderbrein - jaren kan duren voordat deze problemen zichtbaar worden, wordt in de meeste gevallen geen verband meer gelegd met het hersenletsel. 

Zorg en onderwijs voor en aan kinderen met Niet Aangeboren Hersenletse