2014-10-01 Gluren bij de buren

 
Op 1 oktober 2014 vond de werkconferentie "Gluren bij de buren, alles verandert na NAH” plaats in Zwolle, De Twijn, locatie Hengeveld college. Onze workshopgevers hebben veelal hun presentaties beschikbaar gesteld. Klik op de titel om deze presentaties te openen. 
De organisatie is ontzettend blij dat ook dit jaar De Twijn weer haar deuren voor ons wilde openen. Vanaf nu spreken we van een traditie. De plannen voor Gluren bij de buren 2015 zijn al in de maak. Wij hopen ook dan weer dankbaar gebruik te maken van de uitstekende catering door de leerlingen van de Ambelt.

 

 

Onderwerp

 

Workshopgever(s)

Het Overijsselse Hersenletselteam en het expertiseteam NAH+

1

Hersenletselteam Overijssel

Het hersenletselteam kan het volgende voor u betekenen: advies en voorlichting over behandeling en opvangmogelijkheden; bemiddeling bij het zoeken naar oplossingen voor aangemelde problemen binnen de bestaande zorgverlening; bevorderen van samenwerking tussen de betrokken instellingen in de regio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Prick, neuroloog in het ZGT (Ziekenhuisgroep Twente)

2

Het expertiseteam NAH+
Deze presentatie is door omstandigheden niet doorgegaan. Informatie over NAH+ vind je hier.
Het expertiseteam NAH+ is bedoeld voor patiënten met NAH die daarnaast ook psychische, psychiatrische en/of somatische problematiek hebben. In dit expertiseteam NAH+ werken behandelaren samen om voor deze groep patiënten de beste zorg te bieden. Het Expertiseteam werkt samen met het Overijsselse hersenletselteam en werkt bovenregionaal.

 

Tom Weijermars, consulent - maatschappelijk werker MEE Twente en Sander de Kort, revalidatiearts Roessingh.

Kinderen met NAH

3

Een leerling met NAH op de basisschool.
Een praktische workshop waarin wordt verteld wat het betekent om een leerling met NAH op de basisschool te begeleiden. Waar lopen de leerling en de school tegen aan en hoe kun je er als school en ouders, in samenspraak met de ambulant begeleider, voor zorgen dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Heleen Groothuis, Louise Kelderman en Sita van der Veen, ambulant begeleiders bij Onderwijscentrum de Twijn.

 

4

Wanneer kan ik weer dansen?”  Weer meedoen, ondanks beperkte belastbaarheid
Een groot deel van de kinderen die wij zien met NAH krijgt met vermoeidheid te maken. De impact van vermoeidheid op dagelijkse bezigheden is groot, niet alleen voor het kind, maar ook voor zijn of haar omgeving. Binnen de revalidatiesetting worden de mogelijke factoren die vermoeidheid onderhouden in kaart gebracht. Hierbij kunt u denken aan fysieke conditie, prikkelverwerking, hoe om te gaan met grenshantering, psychologische functiestoornissen, ed. Na aanleiding hiervan wordt samen met ouders en kind een behandelplan opgesteld. In deze workshop willen we u meenemen in dat gehele behandelproces dat als doel heeft dat kinderen met NAH, ondanks hun beperkte belastbaarheid, toch kunnen doen wat zij willen doen.

 

Miriam Kooijman, revalidatiearts, Diane van As, ergotherapeut en Sietske Niemeyer , kinderfysiotherapeut bij De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie.

5

BrainSTARS.

Met het Brainstars programma inventariseer je bij kinderen met Niet -aangeboren Hersenletsel (NAH) niet alleen problemen, maar pak je ze aan, samen met alle betrokkenen in de directe omgeving. Een prachtige methode waarin theorie (psycho-educatie) en praktijk verbonden zijn in een helder format. Een presentatie over, uitleg van, en ervaringen met BrainSTARS. en ..... natuurlijk even zelf ruiken aan de methode.

 

Krista Richter, teamondersteuner, Kind en NAH, Zozijn Op Pad

 

6

Passend in de klas met NAH

Een belangrijk gebied waarop jongeren met (licht) hersenletsel vastlopen is onderwijs. Door diagnostiek, advisering en ondersteuning draagt de kinderrevalidatie eraan bij dat ook jongeren met NAH optimale scholing kunnen ontvangen.

 

 

Rixt Ytsma, consulent speciaal onderwijs bij steunpunt SO Fryslân en Jantine Witteveen, ergotherapeut  bij Revalidatie Friesland.

7

Ketenzorg voor kinderen met NAH, kinderlijk eenvoudig?
De zorg voor kinderen met NAH is complex van aard en betreft vele disciplines. De afstemming en samenhang in de zorg schiet nogal eens tekort en ouders weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag. Wat is nodig om tot goede ketenzorg te komen?
Het kennisplein NAH organiseert een rondetafelgesprek om te verkennen welk vraagstuk in uw regio speelt in de zorg voor kinderen met NAH. Zijn de kinderen voldoende in beeld? Is de juiste zorg beschikbaar? We verkennen aan de hand van de Starterskit Ketens en Netwerken en gebruiken de routes die beschreven staan in de zorgstandaard traumatisch hersenletsel voor volwassenen. Na het rondetafelgesprek heeft u zicht op het vraagstuk in uw regio, de stand van zaken en de eerst volgende stap voor versterking van de keten. Voor wie: professionals, beleidsmedewerkers en managers uit ziekenhuis, revalidatie, gehandicaptenzorg en thuiszorg, speciaal onderwijs. Het gesprek wordt georganiseerd vanuit het www.KennispleinNAH.nl

 

Marjan Hurkmans, senior adviseur NAH, Vilans

Ervaringsdeskundigen met NAH

8


 

 

 

9

Loslaten en focussen in verschillende fasen van mijn leven met NAH

Het vinden van een balans in het loslaten wat niet meer kan en focussen op wat nog mogelijk is in mijn leven met NAH toen en nu. 

 

 

Lilian Wolthuis, ervaringsdeskundige

10

De ervaringsdeskundige in de neuro-revalidatie
Reade is gestart met het inzetten van ervaringsdeskundigen in de neuro-revalidatie. Een ervaringsdeskundige kan van uit zijn diagnosegebonden achtergrond kennis, ervaring en vaardigheden delen met revalidanten met als doel hun revalidatieproces te bevorderen. De ervaringsdeskundige heeft een opleiding gevolgd om hun ervaringskennis op deskundige wijze te delen met anderen. Doel van de functie: verschaffen van perspectief, bijdragen aan emancipatie/eigen regie, helpen bij het herwinnen van empowerment.

 

 

Harmen Hidding, ervaringsdeskundige Neuro-Revalidatie, Expertisecentrum Neurorevalidatie Amsterdam, Reade

11

12 jaar na dato
Graag vertel ik iets over hoe mijn leven er voor het ongeval uitzag, hoe het na het oplopen van hersenletsel veranderde en de consequenties voor het gezin, de rol en betekenis van het schrijven voor mij, tot en met het hier en nu!

 

 

Petra Boolman, auteur en ervaringsdeskundige

Zintuigen en NAH

12

NAH en cerebrale visusstoornissen

Onderwerp: Hulpmiddelen en mogelijkheden bij Bartiméus bij cerebrale visusstoornissen na NAH. Er is een cliënt aanwezig om vanuit het cliënt perspectief de ervaringen te delen met de deelnemers aan de workshop. We laten de deelnemers aan de workshops een kijkje in de keuken van Bartiméus nemen voor wat Bartiméus te bieden heeft op het gebied van cerebrale visusstoornissen na NAH.

 

 

 

 

 

Wijnanda Asjes-Tydeman, orthoptist,  Riet Oosterwijk, gedragsdeskundige en Christi Holweg, ergotherapeut; allen werkzaam bij Bartiméus

13

ReAttach Interventie bij Niet Aangeboren Hersenletsel: een multimodale aanpak in de praktijk

ReAttach is een interventie die zich richt op het verbeteren van knelpunten die kunnen optreden bij het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Het is een multimodale benadering waarbij belangrijke knelpunten in het neuropsychologisch functioneren worden aangepakt.

 

 

 

Paula Weerkamp-Bartholomeus, Samenwerkende orthopedagogen Bartholomeus & Nicolasen

14

Reductie van overprikkeling bij mensen met NAH
In deze bijeenkomst vertelt ergotherapeut Heleen Rook en ervaringsdeskundige Thera Kok, cliënte na CVA, over de behandeling vanuit het ASITT-protocol. Mensen met NAH hebben in meer of mindere mate te maken met overgevoeligheid voor licht,-geluids,- bewegings- en tastprikkels. Dit kan het leven vervelend beïnvloeden. Heleen Rook legt uit hoe dat komt en wat kun je er aan doen met behulp van zintuigelijke integratie. Het volgen van ASITT-protocol kan helpend zijn. Thera Kok is er door opgekapt en vertelt over haar ervaringen met en de resultaten van de behandeling.

 

Heleen Rook, ergotherapeut en Thera Kok, ervaringsdeskundige, Spectrum 24.

15

"Alles verandert na CVI "
Een kijkje in de keuken van de ergotherapie bij CVI.

Binnen de neurorevalidatie zijn de Cerebraal Visuele Stoornissen steeds meer in de belangstelling. Wat betekent het voor de cliënt ?  Welke behandelmethodiek,  leer strategieën  en evt. hulpmiddelen gebruik je als ergotherapeut ? Welke voordelen heeft behandeling in de thuissituatie ? Een "kijkje in de keuken” van de alledaagse praktijk :  revalideren is hard werken, soms een bittere strijd. En is "de slag” gewonnen ? 
Mediant        

 

Elvira Mensink, ergotherapeut bij Mediant, Centrum voor Neuropsychiatrie

16

Zintuiglijke stimulering bij cliënten met een verlaagd bewustzijn, een multidisciplinaire aanpak.

In Nieuw Berkendael wordt ook zorg geboden aan cliënten met laag bewustzijnsniveau.  Speciaal voor deze doelgroep bieden wij het zintuiglijk stimuleringsprogramma. Tijdens deze presentatie/workshop  laten we zien hoe wij multidisciplinaire zorg bieden aan deze groep cliënten. We geven informatie over het zintuiglijke stimuleringsprogramma zoals wij dat inmiddels al ruim 15 jaar toepassen. Ook zal aan de orde komen welke zorg wij bieden na afloop van het zintuiglijke stimuleringsprogramma. Wij nemen aanwezigen mee in de keuzes die gemaakt worden en hoe wij omgaan met de hooggespannen verwachtingen die familie vaak heeft.

 

Miranda Hazeu en Petra Ladenberg, ergotherapeut en arts, WZH Nieuw Berkendael.

17

 

Visuele beperkingen bij mensen met NAH
Hersenletsel kan visuele beperkingen geven. Bepaalde gebieden in de hersenen zijn namelijk betrokken bij het zien. Alledaagse dingen als televisie kijken, een brief schrijven of de straat oversteken, gaan dan ineens niet meer. Ervaar zelf wat slechtziendheid en blind zijn inhoudt en leer hoe Visio kan helpen.

 

 

Marianne Hofman, neuropsycholoog  en Dorien van Dongen, ergotherapeut Koninklijke Visio Revalidatie & Advies.

Het netwerk rond de mens met NAH

18

Workshop Sociale netwerk versterking ( SNV)
SNV is een werkwijze waarmee klanten met hun netwerk  inzicht krijgen in hun situatie, zelf besluiten nemen en plannen maken die passen bij hun levenswijze, behoeften en persoonlijke wensen. De visie dat mensen en hun omgeving heel goed in staat zijn zelf oplossingen te bedenken en plannen te maken voor kwesties in hun leven is de ziel van deze werkwijze. Het vraagt een kanteling in houding en denkwijze  van zowel de  professional als de klant.

 

Jacqueline van der Horst & Arienne Flipse, consulenten MEE IJsseloevers met specialisatie NAH.

19

Mantelzorgers in verbinding
Over het organiseren van mantelzorgbijeenkomsten in de zorgketen CVA en de resultaten van praktijkonderzoek naar wat het oplevert.

 

 

Yfke Nawijn, programmacoördinator stroke service Zwolle

20

Mantelzorg Ondersteuningsprogramma
WZH heeft de ervaring dat niet enkel de persoon die daadwerkelijk getroffen wordt door hersenletsel slachtoffer is. Ook partner, kinderen, familie en vrienden worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen. Een senior verpleegkundige is onlangs in samenwerking met de psychologen gestart met het geven van informatie en het begeleiden van mantelzorgers van mensen met recent hersenletsel in de vorm van een cursus. Met deze cursus bieden wij ondersteuning in een moeilijke en onzekere tijd, hopen we dat mantelzorgers meer inzicht in en kennis over de situatie van hun naaste hebben en een goede balans kunnen vinden in de zorg voor hun naaste en eigen activiteiten. Tijdens deze workshop zal informatie gegeven worden over het ontwikkelen en de bevindingen bij de implementatie van het Mantelzorg Ondersteuning Programma bij WZH Nieuw Berkendael

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Tijssen, verpleegkundige senior, 

WZH Nieuw Berkendael.

21

Samen sta je sterk! NAH  Nazorg & Netwerkondersteuning na opname in het verpleeghuis /revalidatieafdeling
NAH zorgt bij de cliënt(e) voor veranderd gedrag, wat vaak om een andere benadering vraagt. Voor directe familie is dit al een hele klus, laat staan voor betrokkenen die wat verder weg van de  cliënt(e) staan. Middels een zgn. voorlichtingsbijeenkomst aan het directe netwerk ( familie en vrienden) wordt ingegaan op de volgende aspecten:-     Uitleg over de specifieke gevolgen van de NAH bij de betreffende cliënt (e), zodat beter begrepen wordt waarom vanuit het verpleeghuis bepaalde adviezen gegeven worden. -       Hoe versterk je het netwerk van de cliënt(e)  zodat dit ten goede komt aan het welzijn van de cliënt(e)?-    Hoe versterk je  de draagkracht van de direct betrokkenen ( bv partner/mantelzorger) zodat hij/zij zich beter gesteund weet? In deze workshop zal ZHZ aan de hand van een casus uitleggen hoe ze dit in de praktijk aanpakken. Ook zal stil gestaan worden bij de opzet, voorwaarden, tijdsinvestering, mogelijke knelpunten ,doel & meerwaarde van deze aanpak, zodat u na afloop van de workshop desgewenst in staat bent om dit ook binnen uw eigen organisatie op te zetten!

 

Antoinette Krot-Asjes, maatschappelijk werker & Dr. Starreveld specialist ouderengeneeskunde, Zorgspectrum het Zand

22

Mantelzorg en NAH: over het hoofd gezien??
Ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen leiden tot aanzienlijke, langdurige en soms blijvende veranderingen in het maatschappelijk en psychisch functioneren voor mensen met hersenletsel. Het verwerken van het trauma is voor zowel de getroffene als voor de mantelzorger / naasten een ingewikkeld proces. De mantelzorger / naasten krijgen naast het verwerken van de veranderde persoon ook te maken met een veranderde rol en positie binnen het (gezins) systeem. In deze workshop ga ik in op de veranderde rol van de mantelzorger / naasten. Een rol en positie die vaak over het hoofd wordt gezien.

 

Jos Berends, gedragsdeskundige,  Zozijn Op Pad.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Waar liggen de mogelijkheden?'
Het gaat om een workshop bewust omgaan met mantelzorg.

 

deelnemers aan het project 'samen verder op weg' vanuit Carintreggeland.

24

Niets is meer hetzelfde
Partners en naastbetrokkenen van mensen met N.A.H, op deskundige wijze volop aandacht en erkenning bieden in hun proces van leren omgaan met de problematiek van het veranderde gedrag na NAH.

 

 

Gemma Hesselink van den Berg, psycholoog met specialisatie NAH en partnerondersteuning en schrijver.      

Gedrag en emotie bij NAH

25

Grip op prikkelbaar gedrag

"Het lontje moet wat langer worden"

"Ik wil wat meer garen op mijn klosje"

"het beheersen van schadelijke impulsen"

 

 

 

Wouter Oonk, psycho motorisch therapeut, Vogellanden

26

De dagelijkse praktijk van psychiatrische begeleiding en behandeling
Aan de hand van casuïstiek wordt de grens tussen NAH en psychiatrie opgezocht.

 

Gerlinde Endeman, psychiatrisch verpleegkundige Monique Saraber, maatschappelijk werker bij Dimence.

27

 

Persoonlijkheid en persoonlijkheidsverandering bij NAH
Wat is een persoonlijkheidsstoornis en wat is persoonlijkheidsverandering door hersenletsel? Hoe kom je van het observeren van 'vreemd gedrag' tot een juiste diagnose?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard Koetsier, psychiater en Myrthe Swart, GZ-psycholoog bij Dimence.

28

Hersenletsel, wat gebeurt er met de sex?

Vanuit de stelling dat hersenletsel altijd gevolgen heeft voor seksueel functioneren en de beleving, zullen we in de bijeenkomst deze gevolgen bespreken. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over wat de hulpverlening hiermee doet, kan of zou moeten.

 

 

 

Niels Farenhorst, klinisch psycholoog het  Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg.

29

 

Emotieregulatie in groepsmuziektherapie voor volwassenen met NAH
Wanneer iemand met NAH in het verpleeghuis wordt opgenomen, veroorzaakt dit vaak veel emoties bij diegene. Somberheid komt voor en daarnaast ook negatief gedrag zoals verbale agressie of conflict opzoekend gedrag. Binnen muziektherapie wordt muziek ingezet om de emoties te kanaliseren en om te buigen (reguleren). Boze gevoelens krijgen de ruimte in een trommelimprovisatie of we schrijven samen een "lied van verdriet". De groepsleden voelen zich gaandeweg door elkaar gesteund, met als prachtig bindmiddel: de muziek.

 

Zorgspectrum het Zand, Annemieke de Vries.

30

Hormonale disregulatie bij NAH
Het endocriene systeem is verantwoordelijk voor de productie , de opslag en de functie van hormonen in het menselijk lichaam. Door traumatisch hersenletsel kan er dysregulatie optreden van dit systeem met negatieve consequenties van de werking van deze hormonen, zoals schildklier--, geslachts- en bijnierhormonen. Hormoon dysregulatie kan leiden tot een scala aan klachten die vaak moeilijk traceerbaar zijn. In de presentatie komt de oorzaak van de hormonale dysbalans aan bod, wordt stilgestaan bij de belangrijkste hormonen die betrokken zijn, evenals symptomatologie, vervolgonderzoeken en mogelijke behandeling. 

 

Maurits Hoonhorst, revalidatiearts, Vogellanden

31

 

Vermoeidheid als gevolg van NAH?
Leer van elkaar en met elkaar hoe je kan omgaan met beperkte energie. We geven uitleg over de Module omgaan met beperkte energie en hoe je de vermoeidheid kan verminderen door efficiënter om te gaan met je energie.

 

 

Joke Ruiter, MS verpleegkundige Vogellanden, Annemiek Derks, ergotherapeut Vogellanden

32

 

Behandelen van patiënten met NAH binnen Tactus Verslavingszorg

 

Peter Vossenberg, verslavingsarts en opleider MIAM, Tactus

Wonen met NAH

33

 

Nieuw Bloemensteijn Hattem
In Nieuw Bloemensteijn wonen en leven cliënten met hersenletsel en een psychische aandoening zo zelfstandig mogelijk. Thuis of ergens anders lukt dat niet meer, maar hier wel. Dankzij een team dat 24 uur per dag voor hen klaarstaat. Ze krijgen hier op de locatie passende begeleiding, dagbesteding en behandeling (door externe partners). Er zijn in Nederland maar weinig plekken zoals Nieuw Bloemensteijn.

 

Peter Grispen zorgbemiddelaar en Nathalie Verstraete, Senior begeleidster NAH+ Nieuw Bloemensteijn Hattem, locatie voor NAH+ cliënten (naast NAH ook psychische problematiek) 

34

NAH & leefmilieus/dagbesteding-bewegingsgerichte zorg
Zorgspectrum Het Zand heeft het zorgconcept ‘sociotherapeutische leefmilieus’ ontwikkeld en is in 2006 in Zandhove gestart met dit zorgconcept. Een leefmilieu is een leefomgeving waarbij behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal staan. Huisvesting, dagbesteding, zorg, behandeling en begeleiding zijn doelbewust op elkaar afgestemd en vormen met elkaar een leefomgeving. Hierbij wordt niet gekeken naar het ziektebeeld van de cliënt maar naar de zorgvraag of liever de zorgbehoefte. Cliënten met een overeenkomstige zorgbehoefte worden bij elkaar in een groep geplaatst. Vanuit de inspectie is bewegingsgerichte zorg een speerpunt voor 2015, binnen zorgspectrum het Zand zal dit binnen de verschillende leefmilieus aangeboden worden. Binnen de workshop staan dagbesteding en beweging binnen de leefmilieus centraal.

 

Marjo Reijlink fysiotherapeut, Margreet Vollmer, zorg coördinator en Mirja Stijf, begeleidster dagbesteding bij Zorgspectrum het Zand

35

Leefgroep voor jongeren met NAH en gedragsproblematiek
Pluryn locatie Werkenrode in Groesbeek, heeft al jarenlang een ‘gewone’ leefgroep voor jongeren met NAH. Het betreft jongeren van 12 tot 24 jaar bij wie de ontwikkeling stagneert, en die gebaat zijn bij specifieke NAH-opvang. Werkenrode heeft de mogelijkheid van landelijke opvang. Sinds afgelopen jaar is er nu ook een leefgroep voor jongeren met NAH, waarbij gedragsproblematiek voorop staat. Deze jongeren knappen op dankzij de intensievere begeleiding of behandeling, die geboden kan worden in deze nieuwe leefgroep. Ook hier is sprake van een landelijke functie.

 

José van der Weide, projectleider NAH en Annika van Veldhuis-Bloemendaal, Pluryn

36

NAH+ ; wonen binnen de VG
Een vervolg op onze workshop bij Gluren bij de Buren in 2013. Vorig jaar stond de voorbereiding centraal, vandaag zullen wij vertellen over onze ervaringen met de komst van onze bewoners en het verloop gedurende de eerste zes maanden.

 

Teamleider Tonnie Oude Alink en gedragskundige Hanneke Franken van De Twentse Zorg Centra.

 

Revalidatie bij NAH

37

 

"De Hoofdnoot" over Neurologische Muziektherapie

NMT maakt gebruik van de nieuwste kennis over waar hoe muziek precies werkt op het brein. Muziektherapie kan zo doelbewust worden ingezet in het revalidatie- en rehabilitatieproces. In deze workshop zal er in beeld en geluid uitleg en voorbeelden worden gegeven. Daarnaast zal er ook actief gemusiceerd worden, om zelf te kunnen ervaren wat muziek met je doet.  

 

 

 

 

Gudrun Hendrikman, muziektherapeute, Mediant

38

Sporten met NAH: kom in beweging!
Anniek en Loes laten je de mogelijkheden en routes zien voor aangepast of regulier sporten.

 

Anniek van Vilsteren, Sport & beweegconsulent van revalidatiecentrum Vogellanden en Loes Boetes, regiocoach aangepast sporten bij Sportservice Zwolle.

39

 

Communicatieproblemen na NAH
Problemen met het voeren van een gesprek na NAH? Is dit talig of toch niet?

 

Harja Abbink – van der Heiden, logopedist en Mariska Zomer, cognitief trainer, Revalidatiecentrum Roessingh, Enschede

40

Behandeling van cognitieve stoornissen in Emmeloord: Een interdisciplinaire benadering
Patiënten met hersenletsel komen vaak terecht in een zorg- of verblijfsinstelling waarin de behandeling wordt geboden door een multidisciplinair team. Voor het welslagen van deze behandeling moet er goede onderlinge afstemming zijn tussen de disciplines over behandeldoelen, gebruikte begrippen en de aard van de interventies. Dit pleit voor een methode waarbij een behandelend team principes uit de neuropsychologische behandeling eenduidig kan toepassen. In deze workshop wordt aan de hand van een casus waarbij cognitieve stoornissen op de voorgrond staan, toegelicht hoe deze interdisciplinaire behandeling op de poliklinische revalidatielocatie in Emmeloord wordt vormgegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léon de Haan, gezondheidszorgpsycholoog Antonius Ziekenhuis Sneek / Revalidatie Friesland

41

Groepstherapie bij Afasie: een onmisbare schakel!
Bij patiënten met afasie wordt groepsbehandeling soms ingezet als aanvulling op of vervanging van individuele therapie. Bij de koppeling naar participatieniveau is groepstherapie echter een essentiële schakel. En dat begint al in de subacute fase! Om groepstherapie bij afasiepatiënten effectief te laten verlopen, zijn er specifieke vaardigheden van de logopedist en/of begeleider nodig. Welke dat zijn? Dat wordt duidelijk in deze presentatie!

 

Line Atsma, logopedist en klinisch linguïst, Revalidatie Friesland

Best practices  uit onze zorgketen

42

 

Actuele ontwikkelingen in de CVA-zorg (acute fase)
In Nederland worden jaarlijks 30.000 patiënten door enige vorm van een CVA getroffen. CVA is de afkorting van cerebrovasculair accident (CVA), de gebruikelijke medische term voor beroerte. De oorzaak van een CVA kan een bloedpropje zijn dat een bloedvat in de hersenen afsluit (infarct) of het barsten van een bloedvat (bloeding). De verschijnselen van een CVA kunnen heel verschillend zijn, zoals verlammingen, spraakstoornissen of problemen bij het zien. De klachten kunnen voorbijgaand of blijvend zijn. Kortdurende CVA’s worden ook wel TIA’s genoemd (transient ischaemic attack). Daarbij is er tijdelijk sprake van een onvoldoende doorbloeding. Is een CVA het gevolg van een bloedvatafsluiting, dan kan de patiënt in het acute stadium behandeld worden met trombolyse. Het spreekt voor zich dat het tijdig herkennen en zo mogelijk behandelen van een CVA van groot belang is. Hoe minder tijd verloren gaat, hoe beter de prognose.

 

Peter van den Berg, neuroloog,  Isala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

Cliëntvolgsysteem MEE IJsseloevers en Deventer Ziekenhuis

Het cliëntvolgsysteem NAH (afgekort tot CVS)  is een model dat vorm geeft aan gecoördineerd beleid en organisatie van zorg, informatievoorziening en begeleiding rondom mensen met hersenletsel in het ziekenhuis en in de overgang naar de thuissituatie. Doel van een dergelijk systeem is vroegtijdige onderkenning van problemen. Dit voorkomt verdere problemen en onnodig shopgedrag en maakt zorg en begeleiding mogelijk zodat mensen thuis hun veranderde leven weer zo goed mogelijk kunnen oppakken.

Maar werkt de praktijk ook zo ?

 

Wim Wissink, maatschappelijk werker, Petra de Vos en Yvonne de Wilde, consulenten bij MEE IJsseloevers

44

NAH prikkelt: praten over goede zorg voor mensen met NAH
De NAH Prikkels, kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief, en het van deze criteria afgeleide waarderingsinstrument bieden concrete instrumenten om het gesprek over wat goede, cliëntgerichte NAH zorg is aan te gaan. Gesprekspartners voor mensen met NAH zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, zorgaanbieders en anders stakeholders zoals verzekeraars, gemeenten en andere patiëntenverenigingen. In 2014 wordt de dialoog over goede zorg binnen 5 organisaties gevoerd samen met ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige en een adviseur van Vilans vertellen over de lessen van de Prikkels. Naast deze lessen presenteren wij u ook het op de kwaliteitscriteria gebaseerde waarderingsinstrument.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femke de Wit, senior adviseur advies en implementatie bij Vilans.

45

 

 

 

46

Waar ligt de ambitie of het talent van je cliënt?
Weet jij echt altijd wat je cliënt zou willen doen, waar ligt zijn talent, waar wordt hij gelukkig van, welke plek is passend om naar toe te gaan, waar moet je rekening mee houden? Gebruik de talentscan om daar samen met je cliënt achter te komen.

 

Ruth Ophoff, coördinerend begeleidster Dagbesteding, InteraktContour

47

Landelijk behandelaanbod in de chronische zorg.
InteraktContour biedt behandeling. Thuis en in groepsverband. Voor de cliënt en voor de partner en familieleden. Middels integrale zorgtrajecten/ zorgpaden krijgt de cliënt een passend aanbod aan behandelingen op het gebied van cognitie, emotie, fysiek en gedrag. In de bijeenkomst wordt ingegaan op ons diverse aanbod. Hierbij gaan we tevens in op het behandelaanbod dat we met 5 andere organisaties in Nederland ontwikkeld hebben en landelijk uitzetten; Hersenz.

 

Kim Huygelen, behandelaar/GZ-psycholoog en Wouter de Boer, neuropsycholoog i.o. tot cognitief gedragstherapeut, InteraktContour

48

Organisatie van de behandeling NAH binnen Tactus verslavingszorg.
Is door omstandigheden op het allerlaatst afgezegd. Over hoe mensen met NAH en verslavingsproblematiek kunnen worden behandeld.

 

Ben Grijsen, circuitmanager, Tactus