2013-10-02 Gluren bij de buren

 
 

Vind hieronder een link naar de presentaties

Gluren bij de buren: zo was het programma

13:00 uur Ontvangst in de grote centrale zaal van de Twijn met koffie en thee. Kom met het openbaar vervoer. Er is erg weinig parkeerplek bij de Twijn.

13:30 uur Opening door medewerker van de Twijn, gastheer van vanmiddag.
13.45 uur Toelichting vanuit organisatie op programma

14:00 - 14.45 uur 1e ronde workshops

14.45 - 15.00 uur wisseling van workshop op naar het andere lokaal

15:00 - 15.45 uur 2e workshop ronde

15.45 - 16.00 uur op naar een ander lokaal voor de volgende workshop

16:00 - 16.45 uur 3e workshop ronde

16.45 - 17.00 uur plenaire afsluiting in de grote zaal

17.00 - 17.30 uur netwerkborrel met hapjes en drankjes gemaakt door leerlingen van de Ambelt.
 
 
     
       WAT MAG EN KAN JE  HET HERSENLETSELTEAM VRAGEN?   
Dr. Dineke Vallenga, (ortho)pedagoog bij 's Heeren Loo te Ermelo.
Behandeling ernstige cognitieve en gedragsproblemen als gevolg van NAH. Lid Hersenletselteam Gelderland.
Consulent CCE. Lid regiegroep NAH 's Heeren Loo.         
Wat mag je verwachten van het hersenletselteam? 
Natuurlijk kunnen ook hulpverleners hun vragen voorleggen aan een regionaal advies- en informatiepunt (coördinatiepunt Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of hersenletselteam).
Het regionaal advies- en informatiepunt werkt nauw samen met zorgorganisaties in de regio en kan u daardoor goed adviseren over de mogelijkheden die er zijn.
Het advies wordt uitgebracht door een hersenletselteam, waarin meerdere disciplines zitting hebben - onder andere revalidatieartsen, neuropsychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers.
Het aanvragen van een advies gebeurt telefonisch of per e-mail. Er zijn geen kosten aan verbonden. De werkwijze van het hersenletselteam en de mogelijkheden van het hersenletselteam wordt in deze workshop toegelicht.

Stel je vraag via: www.hersenletselteams.nl
 
workshop 59
Hersenletselteam Gelderland 

 
Coosje Hordijk, neuropsycholoog en gezondheidspsycholoog in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Lid van de beroepsverenigingen NIP/PAZ (Nederlands Instituut van Psychologen, sectie Algemene Ziekenhuizen), NVN (Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie), INS (International Neuropsychological Society). Lid van het Hersenletseltean Groningen/Drenthe. Lid van de Medisch-Ethische commissie van het Martini Ziekenhuis. Wat mag je verwachten van het hersenletselteam?
Natuurlijk kunnen ook hulpverleners hun vragen voorleggen aan een regionaal advies- en informatiepunt (coördinatiepunt Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of hersenletselteam).
Het regionaal advies- en informatiepunt werkt nauw samen met zorgorganisaties in de regio en kan u daardoor goed adviseren over de mogelijkheden die er zijn.
Het advies wordt uitgebracht door een hersenletselteam, waarin meerdere disciplines zitting hebben - onder andere revalidatieartsen, neuropsychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers.
Het aanvragen van een advies gebeurt telefonisch of per e-mail. Er zijn geen kosten aan verbonden. De werkwijze van het hersenletselteam en de mogelijkheden van het hersenletselteam wordt in deze workshop toegelicht.
workshop 60
Hersenletselteam Groningen / Drenthe
   NAH & arbeid & dagbesteding   
Miranda Berenschot, teamleider en Inge Disbergen, participatiecoach. Ik doe mee! Kanteling van activiteitencentrum Apeldoorn (80% NAH cliënten) naar ontmoetingsplek in de wijk. workshop 1
Siza
 
Margreet Timmers, maatschappelijk consulent en Wilfred Maasdam, ervaringsdeskundige. De Booghkring, ontmoeting op het scherpst van de rede. 'iets' voor hoger opgeleiden met hersenletsel. workshop 2
Boogh 
 
Yvonne Strating, senior begeleider NaHderkring; een ontmoetingsplek voor mensen met NaH, waarbij door lotgenotencontact ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Tevens leert men hier omgaan met de beperkingen en worden nieuwe mogelijkheden ontdekt en vaardigheden aangeleerd. workshop 3
InteraktContour
Femke Veenman, register arbeidsdeskundige met specialisme hersenletsel. Boogh Arbeidsre-integratie, terug in je kracht. workshop 4
Boogh Arbeidsre-integratie
 
Lieuwe van Welie, client-coordinator en Gerard Nienaber, begeleider ambulante werkondersteuning. Samen Betrokken Ondernemen = Samen optrekken. Samen betrokken Ondernemen past in het concept om de maatschappelijke participatie van de burger met NAH te vergroten. Ieder mens kan op zijn/haar niveau een maatschappelijke bijdrage leveren. Daarnaast  tonen steeds meer bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid en kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierdoor ontstaat een twee richtingen verkeer en een win-win situatie; de onderneming neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid en krijgt een waardevolle dienst geleverd. De cliënt levert een onbetaalde maar waardevolle tegenprestatie en heeft een zinvolle dagbesteding in een maatschappelijke werkomgeving. workshop 5 & 6
De Noorderbrug
Emmy Radstake, arbeidsbegeleider en project lid ICG@Work. Mensen met NAH succesvol op weg naar vrijwilligerswerk met ICG@work. workshop 7
InteraktContour
 
José van de Weide, projectleider NAH en GZ psycholoog. Gluren bij het NAH-centrum……Het is gevestigd in een voorzieningenhart, waar meerdere organisaties hun thuisbasis hebben. Dit maakt het centrum ‘wmo-proof’ en geeft het meer mogelijkheden voor de mensen met NAH om te participeren in de samenleving. workshop 8
Pluryn
Sonja van Belle, reintegratiespecialist NAH. NAH + werk? De optimale participatie. Wat is nodig om dit met mensen te onderzoeken. workshop 9 & 10
Brein Support
 
   NAH & cliëntvolgsysteem   
mw. Annemiek Nieuwenhuis-Wolters, ervaringsdeskundige en Jan Weessies, consulent. Zelfregie voor mensen met NAH in de chronische fase. Zelfregie dat wil toch iedereen? Dus is iedereen een regisseur. Ook mensen met NAH. Wat hebben die nodig om die rol weer te kunnen vervullen nadat het letsel is ontstaan?  workshop 11
MEE Oost Gelderland
Tineke Wubs en Ria Rodenburg, wijkverpleegkundigen. De laatste schakel. CVA Nazorg bezoeken: advies,instruktie en voorlichting)  nazorg huisbezoeken. workshop 12
Icare
 
Betty de Boer en Claudia de Jong, verpleegkundigen revalidatie afdeling. CVA netwerk Groningen `hoe werkt het in de praktijk` workshop 13
TSN thuiszorg en Heymansstichting
 
Wim Wissink, maatschappelijk werker, Petra de Vos en Yvonne de Wilde, consulenten. Luisterend oor…………………….......................…………………………… Cliënt Volg Systeem
Informatief……………………………………….................................... Cliënt Volg Systeem
Wegwijzer ………………………………........................………………….  Cliënt Volg Systeem
Preventief ………………………………………...............................……..  Cliënt Volg Systeem
Voor cliënt en mantelzorger ………..................................……………. Cliënt Volg Systeem
Door een fout van de organisatie is deze workshop NIET in het programmaboek gekomen. Onze welgemeende excuses. We hopen deze workshop tijdens Gluren 2 wél podium te geven.
Deventer Ziekenhuis & MEE IJsseloevers
  NAH & mantelzorg & lotgenoten  
Wendy van Kempen en Helen van Kempen, organisatoren van 'Gezelligheid kent geen tijd".
 
GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD! Café voor mantelzorgers en getroffenen. De naam van het initiatief is GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD! Dit wordt uitgevoerd, omdat ik, Wendy van Kempen, het prettig zou vinden als mijn leeftijdslotgenoten bij elkaar zouden komen. Dit zijn mensen van ongeveer 20 tot 35 jaar jong die hersenletsel hebben opgelopen ergens in hun leven. workshop 15
Cerebraal Flevoland en NAH jongerencontact
Rita Borgijink, mantelzorgconsulent. Wederzijds begrip. Cursus voor naasten van mensen met NAH.
workshop 16
Welzijn Lelystad
 
Leonie Derksen, intaker, coach en trainer en Martin Reijntjes, CVA consulent. Mantelzorg;  Waar sta ik, waar sta jij? In de regio achterhoek hebben medewerkers van verschillende organisaties een cursus morele dilemma’s van mantelzorgers gevolgd.
Vanuit dit initiatief is gestart om gezamenlijk bijeenkomsten te organiseren voor mantelzorgers van mensen met NAH.
workshop 20
Siza en Sensire
Ada van Gent, consulent mantelzorg en Jacqueline van der Horst, consulent. Lotgenotencontact levert wat op! Gespreksgroepen NAH voor mantelzorgers en getroffenen. workshop 17
MEE IJsseloevers en VMCA
 
Margreet Bakker, specialistisch consulent en Trudy Roffel, consulent. Mantelzorgondersteuning bij NAH, En.....Hoe gaat het met U? Als je meer wilt weten over mantelzorgers en hoe je ze kunt ondersteunen workshop 19
MEE Groningen
 
Kelly Bekebrede, mantelzorgconsulent. De (on)zichtbare rol van de mantelzorger. Centraal in deze workshop staat de mantelzorgondersteuning vanuit Carinova Steunpunt Mantelzorg en het Project Mantelzorgondersteuning-NAH (2011-2012) vanuit de Hogeschool Utrecht. workshop 19
Carinova
  NAH & revalidatie  
Elsbeth Boxum, klinisch linguïst. Afasieteam, reilen en zeilen. Wat kan een afasieteam betekenen? Iedere patiënt met taalproblemen na NAH, dient adequaat en efficiënt interdisciplinaire diagnostiek, therapieadvies en evaluatief onderzoek te kunnen verkrijgen. Meer weten = doorklikken! workshop 21
De Vogellanden
Wouter Oonk, psychomotorisch therapeut en Niels Farenhorst, psycholoog. Grip op prikkelbaar gedrag. workshop 22
De Vogellanden
Yolande van Nieuwburg, maatschappelijk werkende,  Stijnie Mulder, Marianne Eerkes, coordinerend begeleider en Rolande Thomissen, begeleider, verliesbegeleider. Van revalidatie naar thuissituatie. De inzet van ambulante begeleiding en mantelzorg bij complexe NAH-zorg. workshop 23
Vogellanden/ InteraktContour / Professionals in NAH
  NAH & verslaving en/of psychiatrie  
Jeanette Brandsma, GZ-psycholoog en programmaleider NAH. NAH-behandeling op Streekerhof Trajectum workshop 24 & 25
Trajectum
 
Gerda Vernooij, locatie manager. NAH Plus workshop 26
InteraktContour
 
Marja van Westerink, aanmeldfunctionaris en ambulant verpleegkundige. Helaas was Marja te ziek om deze workshop te geven. Leunen of steunen. Het systeem maakt samen met de cliënt na hersenletsel  een heftige tijd mee. In eerste instantie worden alle zeilen bij gezet. Het is een kwestie van OVERLEVEN . Om weer te komen tot LEVEN heb je verschillende handvatten nodig.  Pro Persona/Thalamus 
Mendy Olde Hanter, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Jolanda Grootenhuis, ergotherapeut. Grip op emoties workshop 28
Mediant
Belinda Brand, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Bianca de Geus, klinisch neuropsycholoog. Zicht op het vergroten van ziekte-inzicht. Een van de interventies om het ziekte-inzicht te vergroten is het geven van psycho-educatie aan zowel de  cliënt als zijn omgeving. workshop 29
Mediant
Twan van Duijnhoven, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en casemanager. Welke relatie is er tussen middelengebruik (alcohol, drugs) en NAH–problematiek? Uitleg over de werking van alcohol, middelengebruik tot het ontwikkelen van NAH –problematiek. workshop 30
Iriszorg
Marian van Bolhuis, verpleegkundige en Jeroen Kok, neuropsycholoog. NAH en gedragsproblematiek. Regelmatig ontstaat gedragsproblematiek ten gevolge van NAH. Mensen kunnen initiatief loos worden, depressief, geagiteerd, soms agressief of apathisch.  Soms is er sprake van verwardheid bij veranderingen of men wordt niet begrepen. Het lukt niet het leven weer op te pakken. Het Centrum voor NeuroPsychiatrie helpt mensen met NAH en gedragsproblematiek om een zo zelfstandig mogelijk bestaan te leiden met hun beperkingen. Het systeem wordt bij de behandeling betrokken.
 
workshop 31
Lentis,  Centrum voor Neuropsychiatrie te Zuidlaren
Gerard Koetsier, psychiater en Myrthe Swart, GZ-psycholoog. Persoonlijkheid en persoonlijkheidsveranderingen bij hersenletsel. Wat is een persoonlijkheidsstoornis en wat is persoonlijkheidsverandering bij hersenletsel? Hoe kom je van het observeren van 'vreemd gedrag' tot een juiste diagnose?  workshop 32
Dimence, centrum voor neuropsychiatrie
Gerlinde Endeman. PIT verpleegkundige, Monique Saraber, MW en Jan Molenaar, SPV. De dagelijkse praktijk van de psychiatrische begeleiding en behandeling.  Aan de hand van casuïstiek onze mogelijkheden en beperkingen laten zien en de grens opzoeken tussen NAH en psychiatrie.  workshop 33
Dimence
  NAH bij kinderen  
Marianne Hoogeveen, teamleider VSO en Tineke Kamphuis, zorg coördinator. OC de Twijn: wie zijn wij en wat doen we? workshop 34 & 35 & 36
Twijn
Corry van Voorst en Nel Perdeans, ambulant begeleiders. Epilepsie op school?? Wij zien mogelijkheden!! workshop 37
Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)
Krista Richter, teamondersteuner Kind en NAH, CCE consulent NAH , Heijkoop videotrainer. Louise Lindeboom, gezinsondersteuner en Mette Deinum. Met het BrainSTARS programma spoor je bij kinderen met niet -aangeboren hersenletsel (NAH) problemen op, en pak je ze aan samen met alle betrokkenen in de de omgeving.   workshop 38 & 39
Zozijn, Noorderbrug en Siza
Erik van Elleswijk, ‎leerkacht/trajectbegeleider. Collectieve Inspanning- persoonlijke triomf.  Kind Volgteam vanuit het ziekenhuis. workshop 40
Brein Support
 
Miriam Kooijman, revalidatiearts. NAH bij kinderen: (h)erkenning! Deze workshop beschrijft de rol van het revalidatieteam  in het begeleiden van kinderen met NAH en hun ouders/brusjes, zowel in de (post)acute ziekenhuisfase, na bijvoorbeeld een trauma, als in de meer chronische fase. workshop 41
Vogellanden
  NAH digitaal  
Hendrika ter Haar, senior ambulant telezorg en Bert Brokelman, locatiemanager Telezorg: zorg op maat door de beeldtelefoon / vertrouwd thuis met Telezorg..............kortom Telezorg ...............de toekomst.
Er is een film gemaakt over de werking van Telezorg. Deze kan hier zien.
workshop 42
InteraktContour
Jeroen Vriesen, senior begeleider. was helaas te ziek om deze workshop te kunnen geven. Afasie en Ipad. Een korte kijk op het verbeteren van de communicatieve redzaamheid met behulp van de ipad, een training voor mensen met afasie in de chronische fase. InteraktContour
Sietske Jans, ‎supervisor, coach, begeleidingskundige bij super-u en maatschappelijk werker, NAH-coach, coach de coach en Anja van der Heide, projectleider Rehab-4-Life   Rehab-4-Life biedt een combinatie van coaching-aan-huis en coaching-op-afstand voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. In het project verkennen patiënten, mantelzorgers en professionals samen hoe zij de samenwerking tot in de thuissituatie kunnen verbeteren.  workshop 44 & 45
UMCG Centrum voor Revalidatie
  NAH begeleiding & behandeling  
Jan Voortman, begeleider en oprichter van Professionals in NAH. Focus op één doelgroep; beperking of kracht? De vraag die gesteld kan worden is: wanneer ben je een specialist? Wat heb je daarvoor nodig en wie controleert dat?
Welke kansen en bedreigingen er zijn als een organisatie zich focust. Deze kansen en bedreigingen worden besproken in het kader van de komende veranderingen van AWBZ naar WMO.
workshop 46
Professionals in NAH
Amy Davies, coach en begeleider. Intervisie met medewerkers rondom NAH, een must. Door na te denken over hoe je in je werk staat en te reflecteren op eigen werkvragen, met behulp van collega`s, is het mogelijk inzichten te krijgen die leiden tot verandering van het eigen handelen.
Je eigen houding en gedrag, inzichten over jou als persoon, je denkpatronen en blinde vlekken worden daardoor zichtbaar.
Juist bij begeleiding aan mensen met NAH is dit een voorwaarde.
workshop 47
Professionals in NAH
Wouter de Boer, psycholoog-coach-docent-gedragskundig en Marieke van der Ent, gedragskundige. Extramurale behandeling bij InteraktContour workshop 48
InteraktContour
Janneke Stegink-de Graaff, kwaliteitsfunctionaris. Onderzoeksaanpak "Dit vind ik ervan! Onderzoek naar cliëntervaringen, waar de cliënt, de begeleider en de organisatie iets aan heeft. Alle algemene informatie vindt je hier. workshop 49
Siza
Dr. Boudewijn Gunning, neuroloog en psychiater. Epilepsie (kinderen, volwassenen) als gevolg van traumatisch hersenletsel. Als sprake is van risicofactoren kan iemand na traumatisch hersenletsel nog vele jaren later een posttraumatische epilepsie ontwikkelen. Het ontbreken van bewusteloosheid sluit hersenletsel niet uit. Aan de hand van casuïstiek uit de epilepsiezorg en uit letselschade-expertises  zal in worden gegaan op risicofactoren, op de bewijsvoering en op de behandeling van epilepsie als ongeval gevolg.  workshop 50
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
Dr. Jan C.M. Lavrijsen, senior onderzoeker specialisme ouderengeneeskunde/programmaleider Complexe en Palliatieve Zorg, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud Niemand tussen Wal en Schip: langetermijnzorg voor jonge mensen met ernstig hersenletsel. Als mensen in coma overleven zonder dat het bewustzijn terugkeert, ontstaat een van de meest uitzichtloze situaties die we in de langetermijnzorg kennen. De vraag is dan: hoe gaat het verder en wat kunnen we verder doen voor deze doelgroep.
Voor vragen verwijzen je we je door naar Jan Lavrijsen.  Deze wil met plezier diverse sessies in het land houden om kennis over te dragen.  Ook kan Jan dan gericht literatuur opsturen.  jan.lavrijsen@radboudumc.nl
workshop 51
Universiteit Nijmegen
Drs. Conny Span-Sluyter, specialist ouderengeneeskunde Carintreggeland-groep Almelo/onderzoeker afd. ELG UMC St Radboud Ethische dilemma’s en besluitvorming rondom het levenseinde. Deelnemers worden na een inleiding over Moreel beraad uitgedaagd om door middel van vignetten en stellingen mee te denken over ethische dilemma’s en moeilijke besluitvorming.  De eerste resultaten van moreel beraad voor verpleeghuisteams worden gepresenteerd en sleutels voor oplossingen aangereikt. workshop 52
Carintreggeland
Jacquelien v/d Veen en Carla Winius, medebehandelaren. Verliesbehandeling bij NAH.  De medewerkers van De Noorderbrug hebben jarenlange ervaring met cliënten met NAH. We merken vaak dat deze omvangrijke groep maatwerk en een specifieke aanpak nodig heeft bij het verwerken van verlies. Nu al meer willen weten = bellen met de Noorderbrug in Groningen tel 050-5973800 en vragen naar hoofdbehandelaar Verliesbehandeling. workshop 53
Noorderbrug
Henk de Vries, directeur Innovatie en Uitvoering van Interzorg en ditrecteur INNBalanZ en Margreeth van der Beek, coördinator INNBalanZ konden door omstandigeheden deze workshop niet geven. Interactie publiek en privaat. Hogere kwaliteit met lagere kosten INNBalanZ (Interzorg) 
Trudy Arentz, oogmeetkundige en Bernardien Marskamp, gz-psycholoog Ik zie niet wat jij wel ziet. Hersenletsel kan echter ook leiden tot problemen bij de verwerking van visuele informatie, hogere visuele waarnemingsstoornissen. Deze stoornissen worden vaak niet herkend of worden onderschat. Bartiméus gaat in op het onderwerp van deze vorm van slechtziendheid, laat zien hoe ze kunnen ontstaan en wat de gevolgen ervan zijn. workshop 58
Bartimeus
Jacqueline Meijer, teamondersteuner
 
Gluren bij het trainingshuis Lookwartier van Zozijn Op pad.
Trainingshuis Lookwartier is speciaal voor mensen met NAH. Het is een uniek woonsituatie voor mensen met NAH. Het biedt cliënten op verschillende momenten in het leven, de mogelijkheid om uit zoeken hoe het veranderde leven kan worden vormgegeven.
workshop 57
Zozijn Op Pad
Rene Brands, clustermanager en Tonnie  Oude Alink, teamleider. NAH+ binnen de VG-sector.  NAH+ houdt in dat er naast het niet aangeboren hersenletsel sprake is van somato-psychiatrie. De mensen binnen de doelgroep NAH+ vallen, wonen momenteel verspreid over verschillende zorgorganisaties in de regio. In veel gevallen sluit de huidige woonplek niet (volledig)  aan bij de compleze en diverse (zorg) vraag van de doelgroep en is het vinden van een geschikte woonplek problematisch. DTZC zijn druk doende een geschikte woonlocatie voor NAH+ te bouwen en openen in het voorjaar 2014. In deze workshop vertellen we o.a. over: - wat is aanleiding geweest om met dit project te starten? Welke vraag lag er? Hoe is het opgestart? Wie zijn daarbij betrokken? Waarom gaan juist wij dit doen? Met wie werken we samen? Hoe bereiden we ons voor op de komst van NAH+ clienten? workshop 54
De Twentse ZorgCentra
   
   
 
Reacties van bezoekers

Ik was nog vergeten te zeggen dat ik jullie logo zo leuk vond!

Complimenten voor jullie, de organisatoren!

Een zeer informatieve middag die qua inhoud een hersenletselcongres mag heten!

En allemaal goed georganiseerd!

Het was een heel succesvol evenement, gefeliciteerd!

Jullie hartelijk dank voor de goede organisatie.

Bedankt voor de contacten en leuk om stof te delen met collega's die je anders niet zo snel tegen was gekomen.

Nog bedankt voor de goede organisatie.
 
Wat een prettige locatie.
 
Volgende keer graag een hele dag organiseren, want ik kon lang niet alles bezoeken.
 
Charmante organisatie van de lekkere hapjes.
 
Wel een heel vol programma, je kunt precies dezelfde werkconferentie nog een keer organiseren en dan kunnen we nog steeds genoeg kiezen van wat we nog niet kennen.
 
In een half uur die enorme rij naar binnen gewerkt. Petje af!

Leuk dat er zoveel mensen betrokken blijken bij de zorg voor mensen met NAH.